Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Địa lí: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Người gửi: namdp06
348 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: - Biết vị trí địa lý, giới hạn Châu ĐD gồm 4 quần đảo và lục địa Ôxtrâylia - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên lục địa Ôxtrâylia và các quần đảo. 2. Kỹ năng, thái độ: - Sử dụng BĐ để trình bày cị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên - Giáo dục BTTN & ĐDSH (Mục II)
Đăng nhập tài khoản