Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Đề thi MÔN HỌC: CẤP THOÁT NƯỚC

Người gửi: nguyenduyy
1245 lượt xem | 64 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA ĐÔ THỊ BỘ MÔN THOÁT NƯỚC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: CẤP THOÁT NƯỚC CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG - HỆ: CHÍNH QUY THỜI GIAN: 15 PHÚT Chương 1 CÂU HỎI ĐÁP ÁN Câu 1. Có bao nhiêu loại sơ đồ hệ thống cấp nước trong đô thị? B A. 1 sơ đồ B. 3 sơ đồ C. 4 sơ đồ D. 2 sơ đồ Câu 2. Yêu cầu cơ bản đóng vai trò quan trọng nhất khi thiết kế một hệ thống cấp nước cho đô thị ? A A. Bảo đảm về mặt lưu lượng, áp lực và chất lượng theo yêu cầu của đối tượng sử dụng nước B. Bảo đảm chất lượng nước đáp ứng các yêu cầu sử dụng và giá thành xây dựng rẻ C. Giá thành xây dựng, quản lý rẻ và thi công thuận tiện D. Bảo đảm về mặt lưu lượng, áp lực cho đối tượng sử dụng nước và dễ thi công Câu 3. Những thông số kỹ thuật cần thiết được sử dụng để thiết kế hệ thống cấp nước cho một đô thị ? D A. Dân số và diện tích B. Diện ýtích và tiêu chuẩn dùng nước C. Tiêu chuẩn dùng nước và dân số D. Tiêu chuẩn dùng nước, dân số, diện tích Câu 4. Những công trình nào đóng vai trò điều hoà chế độ làm việc ổn định của hệ thống cấp nước trong đô thị? D A. Trạm bơm cấp 1 và trạm bơm cấp 2 B. Trạm bơm cấp 1 và đài nước C. Đài nước và các trạm bơm D. Đài nước, bể chứa và trạm bơm cấp 2 Câu 5. Thông số đặc trưng cho chế độ làm việc của các công trình trong hệ thống cấp nước theo thời gian? B A. Tiêu chuẩn dùng nước và hệ số không điều hoà giờ B. Hệ số không điều hoà giờ và hệ số không điều hoà ngày C. Hệ số không điều hoà ngày và tiêu chuẩn dùng nước D. Các hệ số không điều hoà và tiêu chuẩn dùng nước Câu 6. Những cơ sở nào đóng vai trò quyết định để lựa chọn hệ thống cấp nước hợp lí cho một đô thị? C A. Các loại nguồn nước B. Địa hình và các khả năng thực thi (như thời gian và giá thành xây dựng, ) C. Các loại nguồn nước và các yêu cầu của đối tượng dùng nước D. Các yếu tố về tự nhiên: địa hình, nguồn nước, khí hậu, Câu 7. Điểm khác nhau cơ bản giữa tiêu chuẩn dùng nước và nhu cầu dùng nước? B A. Tiêu chuẩn dùng nước xác định theo yêu cầu của đối tượng dùng nước; Nhu cầu dùng nước lấy theo kinh nghiệm B. Tiêu chuẩn dùng nước phản ánh lượng nước tính theo một đơn vị xác định; Nhu cầu dùng nước là tổng lượng nước cần cho một đối tượng dùng nước C. Nhu cầu dùng nước được tính toán thông qua các tiêu chuẩn dùng nước D. Tiêu chuẩn dùng nước phụ thuộc vào nhu cầu dùng nước Câu 8. Sự giống nhau cơ bản giữa vai trò của đài nước và bể chứa nước sạch trong hệ thống cấp nước đô thị D A. Điều hoà lưu lượng B. Điều hoà áp lực C. Điều hoà lưu lượng và áp lực D. Điều hoà lưu lượng và dự trữ nước khi có cháy Chương 2 CÂU HỎI ĐÁP ÁN Câu 1. Về mặt chất lượng, loại nguồn nước nào có chất lượng ổn định hơn khi sử dụng làm nguồn nước cấp cho đô thị? C A. Nước sông, suối B. Nước hồ và nước mưa C. Nước ngầm D. Nước biển ven bờ và nước sông Câu 2. Khi lựa chọn sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý đối với nguồn nước ngầm, chỉ tiêu nào đóng vai trò quyết định? D A. Hàm lượng vi sinh vật và độ màu B. Độ màu và hàm lượng cặn lơ lửng C. Hàm lượng cặn lơ lửng và hàm lượng sắt D. Hàm lượng sắt và mangan Câu 3. Khi trong đô thị tất cả các nguồn nước đều có thể sử dụng làm nguồn nước cấp thì sẽ ưu tiên lựa chọn nguồn nào? C A. Nước sông B. Nước ngầm mạch nông C. Nước ngầm mạch sâu C. Nước hồ Câu 4. Công trình thu nước ngầm mạch nông nào thường được sử dụng để thu nước ở những khu dân cư nhỏ và có trữ lượng ổn định? B A. Đường hầm ngang thu nước B. Giếng khơi B. Giếng khoan hoàn chỉnh C. Giếng khoan không hoàn chỉnh Câu 5. Clo thường được đưa vào các công trình xử lý ở vị trí nào trong dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp trong đô thị? C A. Đầu tiên B. Cuối cùng C. Cuối cùng hoặc cả đầu tiên và cuối cùng D. Sau bể lọc Câu 6. Trong khâu khử trùng nước của dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp cho đô thị, hoá chất nào thường được ưu tiên sử dụng? A. Nước Javen B. Dung dịch Clo B C. Ozon D. Clorua vôi Câu 7. Có bao nhiêu phương pháp khử sắt được áp dụng khi xử lý nước ngầm có chứa sắt? D A. Khử sắt bằng làm thoáng đơn giản B. Khử sắt bằng làm thoáng C. Khử sắt bằng làm thoáng đơn giản và lọc D. Cả B và C
Đăng nhập tài khoản