Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn Toán lớp 9 - NGHI LỘC

Người gửi: kandykhung
242 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bài 4 (2,0điểm): Chứng minh rằng: với mọi Bài 5 (6,5điểm): Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Từ một điểm M trên tiếp tuyến của đường tròn tại A, vẽ tiếp tuyến thứ hai MC với đường tròn (C là tiếp điểm). Gọi H là hình chiếu của C trên AB. a) Chứng minh: MO//BC; b) Chứng minh HB.AM = OB.HC; c) Cho OM = d. Tính CH theo R và d.
Đăng nhập tài khoản