Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Đề thi Hệ thống thông tin kế toán

Người gửi: nguyenduyy
1022 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Đề thi Hệ thống thông tin kế toán Phần 1- Trắc nghiệm: Chọn và ghi câu trả lời đúng vào giấy bài làm (3đ) 1. Câu phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG đối với rủi ro hệ thống a. Là rủi ro liên quan đến quá trình phát triển hệ thống b. Việc để các nhân viên kế toán sử dụng phần mềm kế toán không đúng chức năng được cho phép là ví dụ của rủi ro hệ thống c.Kế toán bán hàng nhập sai dữ liệu của hóa đơn bán hàng là rủi ro hệ thống d. Bán hàng cho khách hàng không có khả năng thanh toán không phải là rủi ro hệ thống e.Các thủ tục kiểm soát chung hướng tới các rủi ro hệ thống 2. Những câu phát biểu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG đối với hệ thống thông tin kế toán a. Là 1 hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý b. Có thể sử dụng cùng dữ liệu của các hệ thống con khác trong hệ thống thông tin quản lý c. Là phần mềm kế toán sử dụng cho công tác kế toán tại đơn vị d. Hình thức ghi sổ là 1nội dung của HTTT kế toán e. Câu c và b 3. Một chuỗi các hoạt động liên quan đến quá trình chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm hoàn thành sẽ thuộc chu trình kế toán nào a. Doanh thu b. Tài chính c. Chi phí e. Câu a,b,c, d đều sai d. Sản xuất 4. Các vấn đề nào sau đây phải xem xét khi mã hóa các đối tượng a. Tính duy nhất, sống lâu của bộ mã b. Cách thức quản lý đối tượng cần mã hóa c. Mã số nên mô tả 1 số thuộc tính của đối tượng mã hóa d. Tất cả vấn đề trên e. Câu a và c 5. Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG đối với lưu đồ chứng từ a. Dòng di chuyển chính của lưu đồ là từ trái sang phải, từ trên xuống dưới b.Kí hiệu biểu diễn chứng từ không thể là điểm kết thúc của lưu đồ chứng từ c.Biểu tượng hình chữ nhật được sử dụng để mô tả hoạt động xử lý thủ công trong lưu đồ d. Mỗi cột của lưu đồ là 1 đối tượng bên trong của hệ thống e.Đối tượng bên ngoài chỉ cho và nhận dữ liệu hay chứng từ
Đăng nhập tài khoản