Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

đề thi chọn học sinh giỏi huyện năm học 2011-2012 môn toán lớp 9 - huyện trực ninh

Người gửi: ununu
468 lượt xem | 6 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Câu 3. (3 điểm).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các đường thẳng (d1): (d2): (d3): a) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) b) Xác định m để ba đường thẳng trên là 3 đường thẳng phân biệt đồng quy. Câu 4. (8 điểm). Cho ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Kéo dài AO cắt đường tròn tại K. 1. Chứng minh tứ giác BHCK là hình bình hành 2. Kẻ OM BC tại M. Gọi G là trọng tâm của ABC. Chứng minh SAHG = 2SAGO 3. Chứng minh
Đăng nhập tài khoản