Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Đề kiểm tra học kì II Ngữ văn lớp 7

Người gửi: nguyenduyy
680 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tổ Văn Sử Đề thi học kì II ( Năm học 2007-2008( Môn: Ngữ văn 7 Thời gian 90 phút I Trắc nghiệm ( 2 điểm Cho đoạn văn sau: “ Tinh thần yêu Nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất dấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bộn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu Nước, công việc khánh chiến.” Khoang tròn vào ô chữ em cho là đúng nhất Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào ? Tinh nhần yêu Nước của nhân dân ta Đức tinh giản dị của Bác Hồ Sự giàu đẹp của tiếng Việt ý nghĩa văn chương Đoạn văn trên được viết theo kiểu nghị luận nào ? Nghị luận chứng minh Nghị luận giải thích Nghị luận bình luận Nghị luận phân tích Đoạn văn trên có mấy câu rút gọn A. 1 câu B. 2 câu C. 3 câu D. 4 câu Trong câu “Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu Nước, công việc khánh chiến” tác giả sử dụng phép tu từ nào ? A. Nhân hoá B. Tăng cấp C. Tương phản D. Liệt kê
Đăng nhập tài khoản