Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Đại số: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN và PHÉP KHAI PHƯƠNG

Người gửi: khongten
984 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I/. Mục tiêu cần đạt: HS Nắm được nội dung và cách chứng minh định lí về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. ã HS Có kĩ năng dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính tốn và biến đổi biểu thức. II/.Phương tiện dạy học:. ã Bảng phụ, phấn màu.
Đăng nhập tài khoản