Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Công thức đơn giản tính toán độ lún của móng

Người gửi: nguyenduyy
557 lượt xem | 13 lượt tải | Ngày đăng: 02/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
GVC . THS LÊ HOÀNG ANH Báo cáo này trình bày một công thức đơn giản hơn nhằm giúp người thiết kế tính nhanh gía trị của độ lún S vẫn dựa trên giá trị Eo hay Eo tương đương mà không cần dùng đến bảng tra. I. Độ lún móng đơn II. Độ lún móng cọc Nhận xét Kết luận
Đăng nhập tài khoản