Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân của huyện từ liêm - thực trạng và giải pháp

Người gửi: ununu
226 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 05/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
BÁO CÁO THỰC TẬP HVHC Trong dân gian chúng ta thường hay nói:" Có sức khoẻ là có tất cả". Tuy câu ngạn ngữ đó không đúng trong mọi trường hợp nhưng rõ ràng không có sức khoẻ thì không có gì cả. Về vai trò của y tế, Đảng và Nhà nước ta đã nhấn mạnh sức khoẻ là vốn quý của mỗi con người và của xã hội, do đó chính sách y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân có vị trí hàng đầu trong hệ thống chính sách kinh tế xã hội đất nước. hệ thống y tế với nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho con người, do đó có vai trò lớn đối với sự phát triển xã hội.Đối với nguồn nhân lực Quốc gia, thể lực là của nguời lao động là một trong ba phẩm chất cơ bản của nguồn nhân lực(trí lực, thể lực, tâm lực), sức khỏe tốt là nhân tố cơ bản nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm dịch vụ, là mộtđòi hỏi bắt buộc đối với nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá dất nước. Hoạt động của nghành y tế chính là nhằm đáp ứng đòi hỏi đó. Vì vai trò của của sức khoẻ đối với con người và xã hội to lớn như vậy nên Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đặc biệt đến việc phát triẻn sự nghiệp y tếvà tăng cường đầu tư các nguồn lực cho sự nghiệp này. CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN VÀ PHÒNG Y TẾ HUYỆN TỪ LIÊM I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỪ LIÊM 1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội 2.Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm- Cơ quan hành chính Nhà nước của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 2.2. Cơ cấu tổ chức II. CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ- QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG Y TẾ HUYỆN TỪ LIÊM 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 2. Tổ chức- biên chế: CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN CỦA HUYỆN TỪ LIÊM I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG Y, DƯỢC TƯ NHÂN 1. Hệ thống y, dược tư nhân Việt Nam: 2. Vị trí- vai trò của hành nghề y, dược tư nhân : II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ LIÊM 1. Những kết quả đạt được: 1.1. Quản lý việc thành lập các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân: 1.2. Kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ sở hành nghề y, dược tư nhân: 1.3. Quản lý hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân của hệ thống y tế tư nhân: 1.4. Quản lý các hoạt động khác: 2. Những hạn chế: 2.1.Những tồn tại trong hoạt động của các cơ sở y: 2.2. Tồn tại trong hoạt động hành nghề dược: 2.3. Những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước: 3. Đánh giá nguyên nhân thành công, tồn tại: 3.1. Nguyên nhân thành công: 3.2. Nguyên nhân tồn tại: CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN I. PHƯƠNG HƯỚNG- NHIỆM VỤ 1.Mục tiêu cụ thể: 2.Một số nhiệm vụ trọng tâm: II. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đăng nhập tài khoản