Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Hà

Người gửi: khongten
253 lượt xem | 7 lượt tải | Ngày đăng: 24/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Hoạt động trong cơ chế thị trường mỗi doanh nghiệp luôn tự mình làm tất cả mọi việc, từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được. Công ty bánh kẹo Hải Hà là một Công ty có bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm hoạt động, đã tồn tại và phát triển được cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất và cho đến nay Công ty luôn làm ăn có lãi, góp phần tích cực trong quá trình CNH – HĐH đất nước.
Đăng nhập tài khoản