Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Các chỉ số phân tích tài chính IRR, NPV và ý nghĩa trong việc đánh giá dự án

Người gửi: hanhtruong2212
117 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 24/05/2013
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Nếu NPV dương thì dự án đáng giá. Tại sao lại đáng giá, bởi suất chiết khấu đã là chi phí cơ hội của dự án, vì vậy, nếu đã khấu trừ chi phí cơ hội mà vẫn có lời thì dự án có lợi tức kinh tế. Cho nên, khi đánh giá dự án bằng NPV cần quan tâm đến giá trị của suất chiết khấu.
Đăng nhập tài khoản