Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức Newton (Bài tập và hướng dẫn giải)

Người gửi: ununu
842 lượt xem | 10 lượt tải | Ngày đăng: 22/01/2013
Bình luận qua Facebook | RingRing
Đăng nhập tài khoản