Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Bảo hiểm y tế tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Người gửi: kandykhung
284 lượt xem | 14 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
MỤC LỤC Trang MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC BẢNG . ii LỜI NÓI ĐẦU 1 1. Lý luận về BHYT . 2 1.1. BHYT trong đời sống kinh tế - xã hội 2 1.2. Khái niệm, đối tượng và phạm vi của BHYT . 2 1.2.1. Khái niệm 2 1.2.2. Đối tượng bảo hiểm và đối tượng tham gia bảo hiểm . 2 1.2.3. Phạm vi bảo hiểm . 2 1.3. Các phương thức BHYT 3 1.4. Quỹ BHYT xã hội 4 1.4.1. Nguồn hình thành quỹ BHYT xã hội . 4 1.4.2. Phí BHYT xã hội 4 1.4.3. Các khoản chi của quỹ BHYT xã hội 5 2. Thực trạng 5 2.1. BHYT xã hội 5 2.1.1. Diện bao phủ 5 2.1.2. Mức phí, quyền lợi, phương thức thanh toán 7 2.2. BHYT tư nhân 9 2.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 9 2.2.2. Thực trạng phát triển . 10 3. Giải pháp . 11 KẾT LUẬN . 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 13 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1. So sánh BHYT xã hội và BHYT tư nhân Bảng 2. Số người tham gia BHYT xã hội từ năm 2000 đến năm 2006 Bảng 3. Số người tham gia BHYT xã hội tự nguyện năm 2005 Bảng 4. Mức phí trung bình của BHYT xã hội bắt buộc Bảng 5. Mức phí tham gia BHYT xã hội tự nguyện hiện nay 1 LỜI NÓI ĐẦU Chính sách Bảo hiểm y tế công (BHYT xã hội) được bắt đầu triển khai từ năm 1992 đã góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Theo thống kê, tỉ lệ người dân tham gia BHYT xã hội đã tăng từ 5,6% năm 1993 lên 46% năm 2008. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như tỉ lệ tham gia BHYT vẫn còn thấp, mức đóng BHYT chưa phù hợp với thực tế và quỹ BHYT những năm gần đây bắt đầu mất khả năng cân đối thu, chi. Song song với hệ thống BHYT xã hội là hệ thống BHYT tư nhân mới xuất hiện ở nước ta từ năm 2000. Mức sống ngày càng được nâng cao và mối quan tâm ngày càng tăng về sức khỏe ở một số người dân đã khuyến khích họ tham gia vào các dịch vụ BHYT tư nhân. Sự góp mặt của loại hình bảo hiểm sức khỏe này đã làm cho thị trường cạnh tranh hơn, và do đó, người dân có thể có được những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Tiểu luận “Bảo hiểm y tế tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp” sẽ nghiên cứu về cơ sở lý thuyết liên quan đến BHYT cũng như tình hình thực hiện BHYT ở nước ta trong những năm gần đây, từ đó đưa ra những giải pháp để hoàn thiện nó. Bài tiểu luận được thực hiện dưới góc nhìn và khả năng của một sinh viên năm 2 chuyên ngành Tài chính - ngân hàng trong một thời gian ngắn nên không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.
Đăng nhập tài khoản