Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Bảng kê hồ sơ Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất

Người gửi: namdp06
331 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Nguyên nhân do người lao động Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu 05/SBH, 01 bản) Đơn cớ mất, có xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương (01 bản) Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH (01 bản chính), của các cơ quan BHXH liên quan (nếu NLĐ có đóng BHXH tại các Tỉnh thì do cơ quan BHXH Tỉnh xác nhận). Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú (01 bản chính, không được thiếu giấy này ). Tờ khai cấp sổ BHXH (nếu bị mất liên hệ cơ quan cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để sao y, 01 bản). Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản, ghi toàn bộ quá trình tham gia BHXH đã được các cơ quan BHXH xác nhận, cho đến hiện tại). Nguyên do đơn vị Công văn đề nghị cấp lại sổ ( theo mẫu, 01 bản). Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH (01 bản chính), của các cơ quan BHXH liên quan (nếu NLĐ có đóng BHXH tại các Tỉnh thì do cơ quan BHXH Tỉnh xác nhận). Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú (01 bản chính, không được thiếu giấy này). Tờ khai cấp sổ BHXH (nếu bị mất liên hệ cơ quan cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để sao y, 01 bản). Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản, ghi toàn bộ quá trình tham gia BHXH đã được các cơ quan BHXH xác nhận, cho đến hiện tại).
Đăng nhập tài khoản