Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Bài tập chương III (SGK - Hóa 10 - nâng cao)

Người gửi: kandykhung
1809 lượt xem | 6 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
CHƯƠNG 3 : LIÊN KẾT HOÁ HỌC BÀI 16 : KHÁI NIỆM VỀ HOÁ HỌC. LIÊN KẾT ION [*]Trong tự nhiên, các khí hiếm tồn tại dưới dạng nguyên tử tự do. Các nguyên tử của khí hiếm không liên kết với nhau tạo thành phân tử và khó liên kết với các nguyên tử của các nguyên tố khác. Ngược lại các nguyên tử các nguyên tố khác lại liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể. Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng này. [*]Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kali là 4s[SUP]1[/SUP], cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử brom là 4s[SUP]2[/SUP]4p[SUP]5[/SUP]. [*]Làm thế nào các nguyên tử kali và brom có được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm ? [*]Liên kết của nguyên tử kali và nguyên tử brom thuộc kiểu liên kết gì ? Phân tử tạo thành có bền hơn từng nguyên tử riêng rẽ không ? [*]Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử flo là 2s[SUP]2[/SUP]2p[SUP]5[/SUP]. trong các phản ứng hoá học nguyên tử flo thường nhận 1 electron để tạo ion florua. Hãy viết cấu hình electron của ion florua và cho dự đoán về kiểu liên kết giữa flo với kali ? [*]Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử canxi là 4s[SUP]2[/SUP]. Trong các phản ứng hoá học nguyên tử canxi thường cho 2 electron để tạo ion canxi. Hãy viết cấu hình electron của cation canxi và cho dự đoán về kiểu liên kết giữa canxi với flo trong muối canxi florua ? [*]Cation R[SUP]+[/SUP] có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p[SUP]6[/SUP]. Viết cấu hình electron và sự phân bố electron theo obitan nguyên tử của nguyên tử R. Cho biết bản chất liên kết giữa R vơi flo.
Đăng nhập tài khoản