Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Âm nhạc: VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA

Người gửi: ununu
814 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu: - HS biết bài vui bước trên đường xa do nhạc sĩ Hoàng Lân đặt lời mới theo điệu lí con sáo Gò Công (dân ca Nam Bộ) - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ chép sẵn bài hát. - Hát chuẩn xác bài hát có phần đệm sẵn. - Tìm hiểu về lời cổ của bài dân ca lí con sáo Gò công. - Sưu tầm thêm một vài bài hát thuộc thể loại lí.
Đăng nhập tài khoản