Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam

Người gửi: nguyenduyy
536 lượt xem | 14 lượt tải | Ngày đăng: 02/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. Lời mở đầu. B. Nội dung: I. Cách mạng Việt nam trước khi Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời. II. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản. 1. Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời. 2. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách mạng Việt nam . III. Những thắng lợi cụ thể của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng. 1. Cách mạng tháng 8 thành công 2. Bảo vệ chính quyền non trẻ 3. Kháng chiến chống Mỹ thành công 4. Công cuộc đổi mới thành công C. Kết luận Vì thời gian có hạn nên bài tập của em khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế nhất định. Kính mong cô sửa đổi, bổ sung thêm để bài tập của em được hoàn chỉnh hơn và hiểu biết của em về Đảng Cộng Sản Việt nam được đâỳ đủ hơn. B. NỘI DUNG
Đăng nhập tài khoản