Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Sinh học: Thực hành : TÌM HIỂU HỌAT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT

Người gửi: kandykhung
538 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Phân tích kết quả thí nghiệm về vai trò vè tính chất của enzim trong quá trình tiêu hóa qua làm thí nghiệm hoặc băng hình. 2. Kỹ năng - Kỹ năng làm các thí nghiệm, lắp đặt dụng cụ, ký năng nhận xét vai trò và các điều kiện hoạt động của enzim trong dịch tiêu hóa.
Đăng nhập tài khoản