Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Rèn luyện tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học số học 6

Người gửi: kandykhung
410 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tên chuyên đề: Rèn luyện tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học số học 6 . I/. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: Chúng ta đã biết trong quá trình dạy học, việc phát triển tư duy học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục phổ thông. Trong đời sống và các ngành khoa học khác, toán học đóng vai trò rất quan trọng. Ở các trường phổ thông hiện nay, trong tất cả các môn học thì Toán là một môn học quan trọng nhất, không thể thiếu trong bất cứ kỳ thi nào. Ý thức được tầm quan trọng của toán học, giúp học sinh phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ. Toán học đòi hỏi tính trừu tượng cao độ, tính chính xác cao, suy luận logic chặc chẽ. Toán học còn có khả năng dạy học cho học sinh tư duy chính xác, tư duy logic. Việc tìm kiếm lời giải của một bài toán có tác dụng rèn luyện cho học sinh tư duy sáng tạo, tò mò, dự đoán qua đó rèn luyện cho học sinh trí thông minh biết sáng tạo. Qua thực tiễn giảng dạy cho thấy, để hình thành lời giải, cách trình bày của một bài toán thì học sinh gặp không ít khó khăn nhất là đối với học sinh yếu môn toán. Xuất phát từ tình hình đó, là một giáo viên dạy toán. Bản thân nhận thấy muốn cho học sinh học tốt hơn nhất là môn toán, đặc biệt là tìm ra lời giải và cách trình bày một bài toán thì giáo viên cần phải hướng dẫn cho học sinh giải bài toán theo những bước đã định sẵn, đó cũng là một phương pháp giải toán để tìm ra được kết quả nhanh, trong toán học gọi là thuật toán (Algorit) trong giải toán nói chung, Algorit trong giải toán số học nói riêng. Đó là lý do mà tôi chọn chuyên đề “Rèn luyện tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học số học 6 .” Tư duy là sự phản ánh trong óc ta những sự vật, hiện tượng trong những mối quan hệ và mối quan hệ có tính qui luật của chúng. Trong quá trình tư duy ta dùng các khái niệm. Nếu cảm giác, tri giác, biểu tượng là sự phản ánh các sự vật và hiện tượng cụ thể riêng lẽ thì khái niệm là sự phản ánh những đặc điểm chung, bản chất của một loại sự vật và hiện tượng giống nhau. Như vậy tư duy đó là sự phản ánh thực tế một cách khái quát, gián tiếp. Tư duy phản ánh thực tế một cách khái quát vì nó phản ánh những thuộc tính của hiện thực thông qua các khái niệm mà các khái niệm lại tách ra khỏi những sự vật cụ thể. Những cái chứa đựng những thuộc tính này. Tư duy phản ánh hiện thực một cách gián tiếp vì nó thay thế những hành động thực tế với chính các sự vật bằng hành động tinh thần với những hình ảnh của chúng, nó cho phép giải quyết những nhiệm vụ thực tế thông qua hoạt động tinh thần (lý luận) bằng cách dựa trên những tri thức về các thuộc tính và các quan hệ của các sự vật được củng cố trong khái niệm. .
Đăng nhập tài khoản