Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Mẫu Kế hoạch tổ chức chương trình, sự kiện, hội nghị

Người gửi: kandykhung
1669 lượt xem | 36 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Kế hoạch chương trình tổ chức sự kiện, hội nghị . . - Căn cứ: - Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày của Tổng Giám đốc Cty (Ban, phòng, đơn vị trình) kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt kế hoạch, chương trình và dự toán kinh phí tổ chức sự kiện, hội nghị như sau: A- Kế hoạch + Nội dung + Thành phần + Địa điểm + Thời gian B- Chương trình thực hiện + Kịch bản chương trình + Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp + Các đơn vị dự kiến thuê ngoài (nếu có) + Công tác chuẩn bị C- Dự toán kinh phí
Đăng nhập tài khoản