Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Lệnh cấu hình TCP/IP

Người gửi: khongten
113 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Để cấu hình thiết đặt TCP/IP như địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, địa chỉ DNS và WINS và nhiều tùy chọn khác bạn có thể sử dụng Netsh.exe Netsh.exe là một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn hiển thị hoặc thay đổi cấu hình mạng (cả ở local lẫn ở xa) của một máy tính đang chạy hiện thời. Netsh.exe cũng cung cấp một tính năng script cho phép bạn chạy một nhóm câu lệnh trong chế độ batch dựa vào một máy tính chỉ rõ. Netsh.exe cũng có thể lưu lại một đoạn mã cấu hình trong một file văn bản cho mục đích lưu trữ hoặc giúp bạn cấu hình các máy chủ khác. Netsh.exe hiện sẵn có trên Windows 2000, XP và Windows Server 2003.
Đăng nhập tài khoản