Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Hoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở các Doanh

Người gửi: khongten
79 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 19/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Việc chuyển nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là xu hướng tất yếu bao gồn việc mở rộng quan hệ hàng hóa tiền tệ và quan hệ thị trường với các quy luật khắt khe vốn có của nó ngày càng chi phoous mạnh mẽ hoạt dộng của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng.
Đăng nhập tài khoản