Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Hóa học: Thực hành. Tính chất của hidrocacbon không no

Người gửi: ununu
2262 lượt xem | 10 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. Mục tiêu 1. Kiến thức : Cũng cố một số tính chất vật lí và hóa học của hidrocacbon không no 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa hữu cơ B. Chuẩn bị . Dụng cụ hóa chất cho một nhóm thực hành 1. Dụng cụ thí nghiệm : ống nghiệm , đèn cồn , cặp ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, nút cao su một lỗ , cốc thủy tinh 100; 200 ml , ống dẫn khí hình chữ L , thìa xúc hóa chất, giá để ống nghiệm , bộ giá thí nghiệm 2. Hoá chất : - H2SO4 đặc , nước cà chua chín đỏ, nước brom, đất đèn, dd KMnO4 , dd AgNO3, dầu thông, C2H5OH , dd NH3
Đăng nhập tài khoản