Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 9 bài Phép phân tích và tổng hợp

Người gửi: nguyenduyy
1575 lượt xem | 4 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: /1/2009. Ngày dạy: /1/2009. Tiết 94 - Phép phân tích và tổng hợp A.Mục tiêu cần đạt: -Học sinh nắm được khái niệm về phân tích và tổng hợp. -Tích hợp với văn qua văn bản:Bàn về đọc sách, với Tiếng Việt bài:Khởi ngữ -Rèn kĩ năng phân tích và tổng hợp trong nói và viết. B,Chuẩn bị: - Thầy : Hệ thống câu hỏi và bài tập. - Trò : Đọc và tìm hiểu trước sgk. C. Tiến trình bài dạy: *Hoạt động 1:Khởi động. 1.Tổ chức : ổn định và sĩ số. 2.Kiểm tra: Chuẩn bị của trò. 3.Bài mới: *Hoạt động 2: Hướng dẫn hs tìm hiểu về phép lập luận phân tích và tổng hợp.
Đăng nhập tài khoản