Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 9 bài Các phương châm hội thoại. (Tiếp theo)

Người gửi: namdp06
10946 lượt xem | 12 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn :1/9/2009. Ngày giảng: 4/9/2009. Tiết 13 - Các phương châm hội thoại. (Tiếp theo) A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm được mối quan hệ chặt chẽ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp. - Hiểu được những phương châm hội thoại không phải là những quy định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp; vì nhiều lý do khác nhau, các phương châm hội thoại có khi không được tuân thủ. - Rèn luyện kĩ năng vận dụng các phương châm hội thoại vào trong giao tiếp. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Những tình huống giao tiếp có liên quan đến bài học. - Học sinh: Đọc tìm hiểu trước sgk. C. Tiến trình bài giảng: * Hoạt động 1: Khởi động: 1-Tổ chức:ổn định và sĩ số. 2-Kiểm tra: Câu hỏi: Thế nào là phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong hội thoại? Cho ví dụ? Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 3-Bài mới: Giới thiệu bài:
Đăng nhập tài khoản