Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 8 bài Thuyết minh về một phương pháp. ( Cách làm)

Người gửi: nguyenduyy
3100 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiết 80 Ngày soạn: 10/01/2011 Thuyết minh về một phương pháp. ( Cách làm) A.mục tiêu cần đạt: I.chuẩn kiến thức kỷ năng: 1.Kiến thức: -Giúp HS nắm được sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh. -Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh. -Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn thuyết minh về 1 phương pháp (Cách làm) 2.Kỷ năng: -Quan sát đối tượng cần thuyết minh: Một phương pháp (Cách làm) -Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: Biết viết một bài văn thuyết minh về 1 phương pháp (Cách làm) 3.Thái độ: - Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giao tiếp. II.Nâng cao mở rộng: b.Chuẩn bị:
Đăng nhập tài khoản