Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 8 bài Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ.

Người gửi: kandykhung
1610 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
NS: 23/12/2011 NG:27/12/2011 Tiết 71: Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ. I, Mục tiêu cần đạt: 1.Kiến thức: - Biết làm thơ 7 chữ với yêu cầu tối thiểu: đặt câu thơ 7 chữ, biết ngắt nhịp 4/3, biết gieo đúng vần. - Phát huy khả năng sáng tạo, tạo không khí vui vẻ học mà chơi, thực hành trong thực tế. 2.Kĩ năng: HS thực hành làm thơ 7 chũ với yêu cầu về nhịp, đối, vần đã học. 3.Thái độ: Tạo không khí mạnh dạn, vui vẻ, sáng tạo. II, Các kĩ năng sống cơ : Tự nhận thức, Làm chủ bản thân III, Chuẩn bị: -Một số bài thơ 7 chữ. - Bảng phụ. IV, Phương pháp/ KTDH: - Gợi mở V,Tổ chức giờ học: 1, ổn định tổ chức: 2, Kiểm tra đầu giờ: GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh. 3,Tiến trình tổ chức các hoạt động.
Đăng nhập tài khoản