Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 8 bài Đi bộ ngao du.

Người gửi: nguyenduyy
2856 lượt xem | 15 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiết 109 Ngày soạn:15/3/2011 Đi bộ ngao du. (Ru xô - Pháp) A.Mục đích yêu cầu: I.chuẩn kiến thức kỷ năng: 1.Kiến thức : -Giáo dục tinh thần quý trọng tự do và yêu thiên nhiên. B.Phương pháp: Phân tích – Thảo luận C.Chuẩn bị: -Giáo viên: Soạn bài+Tìm hiểu 1 số tư liệu về Nhà văn Ru-Xô D.Tiến trình lên lớp: I.ổn định tổ chức: II.Kiểm tra bài cũ: - Em hiểu được gì về chế độ thực dân và những người dân thuộc địa thông qua bài Thuế máu. III.Bài mới:
Đăng nhập tài khoản