Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 8 bài Bàn luận về phép học

Người gửi: kandykhung
2877 lượt xem | 37 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiết 101 Ngày soạn: 05/03/2011 Bàn luận về phép học ( Luận học pháp ) (Nguyễn Thiếp) A.mục tiêu cần đạt: I.chuẩn kiến thức kỷ năng: 1.Kiến thức : -Những hiểu biết ban đầu về tấu -Quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học đối với sự phát triển của đất nước 2.Kỷ năng: -Đọc, hiểu một văn bản theo thể tấu -Nhận biết, phân tích cách trình bày luận điểm trong đoạn văn diễn dịch và quy nạp, cách sắp xếp trình bày luận điểm trong văn bản. 3.Thái độ : Có thái độ rõ ràng trong việc học để làm gì ? Học như thế nào? II.Nâng cao mở rộng: b. Chuẩn bị +Giáo viên: Soạn bài, sưu tầm 1 số tài liệu về La Sơn Phu tủ Nguyễn Thiếp +Học sinh: Soạn bài theo câu hỏi SGK c.Phương pháp: Đọc-Phân tích D.Tiến trình lên lớp: 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : Kết hợp bài mới 3. Bài mới.
Đăng nhập tài khoản