Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 7 bài Thêm trạng ngữ cho câu ( tiếp)

Người gửi: namdp06
2178 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn : 02 /02 / 2008 Tiết 89 Thêm trạng ngữ cho câu ( tiếp) a. mục tiêu cần đạt : *) Giúp HS: - Nắm được cấu tạo và công dụng của các loại trangnj ngữ - Hiểu được giá trị tu từ của việc tách trạng ngữ thành một câu riêng - Biết sự dụng các loại trạng ngữ và có khả năng tách trạn ngữ thành một câu riêng. b. tổ chức các hoạt động dạy – học 1. ổn định lớp 2. Bài cũ: Mục đích của văn chứng minh là gì? Thế nào là lập luận chứng minh ? 3. Bài mới Hoạt động của gv và hs nội dung cần đạt *) Hoạt động 1: Công dụng của trạng ngữ
Đăng nhập tài khoản