Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 7 bài SỐNG CHẾT MẶC BAY

Người gửi: khongten
1609 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tuần 27 Tiết 105,106 Bài26 SỐNG CHẾT MẶC BAY A. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu được giá trị hiện thực, nhân đạo và những thành công nghệ thuật của truyện ngắn “Sống chết mặc bay” B. Tiến trình dạy học 1) OĐ 2) BC : Trình bày những luận điểm chính của Hoàn Thanh khi ông bàn về văn chương ? Theo em những luận điểm ấy đã bao quát đầy đủ, toàn diện chưa ? Em hiểu thế nào về luận điểm “Văn chương sẽ là hình dạng của cuộc sống muôn hình vạn trạng, chẳng những thế văn chương còn sáng tạo ra sự sống “ 3) BM : Giới thiệu Trong chương trình ngữ văn THCS “ Sống chết mặc bay là truyện ngắn hiện đại được học đầu tiên. Muốn học tốt tác phẩm này chúng ta phải hiểu được hai phép nghệ thuật : tương phản và tăng cấp mà truyện đã sử dụng thành công.
Đăng nhập tài khoản