Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 6 bài So sánh (tiếp theo)

Người gửi: kandykhung
2531 lượt xem | 13 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày 21 tháng 1 năm 2011 Tiết 86 So sánh (tiếp theo) A. Mục tiêu cần đạt: 1.Kiến thức: - Các kiểu so sánh cơ bản vqà tác dụng của so sánh trong nói và viết. 2. Kĩ năng: - Phát hiện sự giống nhau giữa các sự vật để tạo ra được những so sánh đúng, so sánh hay. - Đặt câu có sử dụng phép tu từ so sánh theo hai kiểu cơ bản. 3. Thái độ. -Có ý thức vận dụng so sánh trong văn nói và viết của bản thân. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Trả lời câu hỏi. C. Tiến trình các hoạt động dạy - học: 1. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: - So sánh là gì? Cho ví dụ? - Nêu cấu tạo của mô hình so sánh. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tạo tâm thế
Đăng nhập tài khoản