Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 6 bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Người gửi: ununu
3110 lượt xem | 16 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày 11 tháng 1 năm 2011 Tiết 79 + 80 Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả A. Mục tiêu cần đạt. 1. Kiến thức: - Mối quan hệ trực tiếp của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. - Vai trò, tác dụng của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. 2. Kĩ năng: - Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét khi miêu tả. - Nhận diệnvà vận dụng được nhưnữg thao tác cư bản: quan sat, tưỏng tượng, so sánh, nhận xẻt trong đọc và viết văn miêu tả. 3. Thái độ. - Yêu thích, hứng thú học tập bộ môn. B. Tiến trình các hoạt động dạy - học. 1. ổn định lớp. 2. Bài cũ: Thế nào là văn miêu tả? TD văn miêu tả? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tạo tâm thế. * Thời gian: 2’ * Phương pháp, kĩ thuật: Thuyết trình, vấn đáp.
Đăng nhập tài khoản