Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 6 bài Phương pháp tả cảnh. Viết bài tập làm văn tả cảnh (ở nhà)

Người gửi: khongten
3700 lượt xem | 16 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày 28 tháng 1 năm 2011 Tiết 88 Phương pháp tả cảnh. Viết bài tập làm văn tả cảnh (ở nhà) A. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: - Yêu cầu của bài văn tả cảnh - Bố cục, thứ tự miêu tả, cách xây dựng đoạn văn và lời văn trong bài văn tả cảnh. 1. Kĩ năng: - Quan sát cảnh vật. - Trình bày những điều đã quan sát về cảnh vật theo một trình tự hợp lí. 3 Thái độ: - Có hứng thú trong lao động – học tập. B. Chuẩn bị: GV:- Bảng phụ: Trình tự làm bài văn tả cảnh. - Đề bài tập làm văn tả cảnh HS: Đọc lại cá bài đã học va chủan bị bài về văn tả cảnh. C. Tiến trình các hoạt động dạy - học: 1. ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Muốn tả hay ta cần chú ý những gì? - Tả cảnh buổi sáng em cần chọn những chi tiết, hình ảnh nào? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tạo tâm thế. * Thời gian: 2’ * Phương pháp, kĩ thuật: Thuyết trình, vấn đáp
Đăng nhập tài khoản