Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Văn 10 bài Tiếng việt: NHỮNG YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

Người gửi: nguyenduyy
1875 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 15/2 Tuần 25 Tiết 74-75: Tiếng việt: NHỮNG YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT A. Mục đích – yêu cầu : giúp học sinh - Nắm được những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt ở các phương diện : phát âm, chữ viết, dùng từ, đặt câu, cấu tạo, văn bản và các phong cách chức năng ngôn ngữ. - Vận dụng được những yêu cầu đó vào việc sử dụng Tiếng Việt phân tích được sự đúng sai, sữa chữa được những lỗi khi dùng Tiếng Việt. - Có thái độ cầu tiến, có ý thức vươn tới cái đúng trong khi nói và viết, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. B. Phương tiện thực hiện : SGV, SGK, thiết kế bài học C. Cách thức tiến hành : GV tổ chức giờ dạy học theo hình thức trao đổi thảo luận, thực hành. D. Tiến trình dạy học. 1. Oån định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ. Kiểm tra việc soạn bài của học sinh. 3.Giới thiệu bài mới.
Đăng nhập tài khoản