Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Sinh 9 bài Ôn tập di truyền và biến dị

Người gửi: ununu
2019 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết:43 Bài 40: ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ. I. Muc tiêu: 1. Kiến thức: -Hs tự hệ thống hóa được các kiến thức cơ bản về di truyền và biến dị. -Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiển sản xuất và đời sống. 2. Kỉ năng: -Rèn kỉ luyện năng tư duy tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức. -Kỉ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tìm hiểu ứng dụng sinh học vào cuộc sống. II. Đồ dùng dạy học: GV: -Các tranh ảnh liên quan đến di truyền. HS: -Chuẫn bị kẻ sẳn bảng 40.1 -> 40.5 vào vỡ tr 116, 117. III. Tiến trình tổ chức tiết dạy: a. Hoạt dộng 1: Hệ thống hóa kiến thức:
Đăng nhập tài khoản