Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Sinh 8 bài Thực hành Tìm hiểu chức năng của tủy sống

Người gửi: ununu
2278 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
BÀI 44 : Thực Hành : Tìm Hiểu Chức Năng ( liên quan đến cấu tạo ) Của Tuỷ Sống I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: ã Tiến hành thành công các thí nghiệm quy định ã Từ kết quả quan sát thí nghiệm : + Nêu được chức năng của tuỷ sống , phỏng đoán được thành phần cấu tạo của tuỷ sống . + Đối chiếu với cấu tạo của tuỷ sống để khẳng định mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng . 2/ Kỹ năng: ã Rèn luyện kỹ năng thực hành 3/ Thái độ : ã Giáo dục ý thức kỉ luật , ý thức vệ sinh . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Ếch 1 con , bộ đồ mổ : đủ cho các nhóm , dung dịch HCl 0,3% , 1 % 2 / Học sinh : Ếch 1 con , khăn lau , bông , kẻ sẵn bảng 44 vào vở Bảng 44
Đăng nhập tài khoản