Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Hóa 9 bài LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐRO CACBON – NHIÊN LIỆU

Người gửi: ununu
2264 lượt xem | 29 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn: 05/03/2012 Ngày giảng: 9A: ./ ./2012 9B: ./ ./2012 Tiết 51 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐRO CACBON – NHIÊN LIỆU I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - Củng cố kiến thức đẫ học về hiđro cacbon. - Hệ thống mối quan hệ cấu tạo và tính chất của các hiđro cacbon 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng làm toán hóa học, giải bài tập nhận biết, XĐ công thức hợp chất hữu cơ. 3. Thái độ: HS có ý thức học tập yêu thích môn học II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: Nội dung bài 2. Học sinh: - Bảng phụ, bảng nhóm.Các kiến thức của chương 4 III. Tiến trình dạy- học
Đăng nhập tài khoản