Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Hóa 11 bài Bài thực hành 5: Tính chất của Etanol, Glixerol và phenol

Người gửi: kandykhung
4855 lượt xem | 24 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
BÀI 43 . BÀI THỰC HÀNH 5 TÍNH CHẤT CỦAETANOL, GLIXEROL VÀ PHENOL I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: Biết cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm về tính chất hoá học đặc trưng của etanol, phenol, glixerol: etanol tác dụng với natri; glixerol tác dụng với đồng (II) hiđroxit; phenol tác dụng vơi dung dịch natri hiđroxit và nước brom; Phân biệt ancol, phenol, glixerol. 2. Kĩ năng: - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành và quan sát thí nghiệm hoá hữu cơ. II/ CHUẨN BỊ. 1. Dụng cụ thí nghiệm: - Ống nghiệm - Ống nhỏ giọt - Kẹp gỗ - Giá để ống nghiệm - Đèn cồn - Kẹp sắt nhỏ - Dao nhỏ để cắt Na. 2. Hoá chất: - Etanol (C2H5OH khan), phenol, glixerol, kim loại Na, dung dịch NaOH 10%, dung dịch CuSO42%, dung dịch Br2, nước cất. Dung cụ và hoá chất đủ để HS làm thực hành theo nhóm. 3. HS ôn tập những kiến thức có liên quan đến bài thực hành về etanol, glixerol, phenol.
Đăng nhập tài khoản