Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Địa 8 bài Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Người gửi: ununu
1343 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn :5/3/2011 Ngày giảng 10/1/2010 TIẾT 39: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THỦY VĂN VIỆT NAM. I. Mục đích yêu cầu. - Củng cố kiến thức về khí hậu, thủy văn Việt Nam qua hai lưu vực sông Bắc Bộ và sông Trung Bộ. - Nắm vững mối quan hệ nhân quả giữa mùa mưa và mùa lũ trên các lưu vực sông. 2) Kĩ năng : Rèn kỹ năng về biểu đồ, xử lí và phân tích số liệu khí hậu, thủy văn. 3 ) Thái độ :Ý thức bảo vệ các dòng sông II. Phương tiện - Bản đồ sông ngòi Việt Nam. - Biểu đồ khí hậu, thủy văn. - Bút chì, thước III. Tiến trình lên lớp. 1.Ổn định trật tự. 2.Kiểm tra bài cũ.
Đăng nhập tài khoản