Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Địa 12 bài VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP

Người gửi: namdp06
8225 lượt xem | 17 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết ppct : BÀI 29 : VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS cần: 1- Kiến thức : - Củng cố kiến thức đã học về một số vấn đề phát triển ngành công nghiệp Việt nam. - Bổ sung kiến thức về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp. 2- Kỹ năng: -Biết cách phân tích lựa chọn và vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp. -Biết phân tích nhận xét, giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên cơ sở đọc bản đồ SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam. 3- Thái độ: II. Phương tiện : -Bản đồ giáo khoa treo tường Việt Nam. -Thước kẻ , copa, máy tính III. Hoạt động dạy học: 1- Ổn định lớp.
Đăng nhập tài khoản