Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Địa lý: Thực hành sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Người gửi: nguyenduyy
548 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I.Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Học sinh cần nắm được: Có mấy loại dông biển trong các đại dương. - Đặc điểm của các dông biển và sự chuyển động của chúng trong các đại dương. 2. Kỹ năng: Phân tích. 3.Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm thựctế C.Chuẩn bị: 1.GV: Bản đồ các dông biển trong đại dương thế giới 2.HS: SGK
Đăng nhập tài khoản