Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Đếm dến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng , nhận biết chữ số 6

Người gửi: namdp06
5495 lượt xem | 90 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
1. Yêu cầu: Kiến thức: - Trẻ biết đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng đếm, phát huy tính tích cực, phát triển tư duy cho trẻ. Thái độ: - Giáo dục trẻ biết chăm chỉ học tập, tính chăm chỉ và tính chính xác. 2. Chuẩn bị: - Các mô hình ô cửa bí mật. 4 ô trong đó có số lượng đồ dùng tương ứng số đã học; 5 cái cốc, 4 cái xoong, 3 cái chảo, 5 cái ấm trà, các thẻ số tương ứng. - Các nhóm đồ dùng gia đình có số lượng là 4,5,6 đặt xung quanh lớp. - Mỗi trẻ 6 thìa, 6 cái bát, chữ số từ 1-6. - Đồ dùng của cô giống của trẻ kích thước hợp lý. 3. Tổ chức hoạt động:
Đăng nhập tài khoản