Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam-Bảo Việt

Người gửi: khongten
265 lượt xem | 15 lượt tải | Ngày đăng: 24/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam-Bảo Việt (tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam), được thành lập theo quyết định số 179/cp ngày 17 tháng 12 năm 1964 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động ngày 15 tháng 1 năm 1965. Ngày đầu, Bảo Việt có trụ sở chính tại Hà Nội(số 35 Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội) và một chi nhánh tại Hải Phòng.Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa xuất -nhập khẩu, bảo hiểm tàu biển, làm đại lý giám định và xét giải quyết bồi thường cho các công ty bảo hiểm nước ngoài về hàng hóa xuất-nhập khẩu. Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, Bảo Việt tiếp quản cơ sở vật chất của một số Công ty Bảo hiểm thuộc chế độ cũ như Công ty Bảo hiểm và Tái Bảo hiểm Miền Nam Việt Nam, bắt đầu mở rộng hoạt động ở một số tỉnh phía Nam. -Năm 1980, Bảo Việt mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước.Bảo Việt bắt đầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm tai nạn hành khách và bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ xe cơ giới. -Năm 1982, Bảo Việt triển khai thí điểm bảo hiểm cây lúa lần 1, bước đầu mở rộng phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam. -Năm 1989, Công ty Bảo Việt Nam được chuyển đổi thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. Từ đây, Bảo Việt triển khai hàng loạt cải tiến về hệ thống, tổ chức, con người và liên tiếp đưa ra dịch vụ bảo hiểm mới. -Năm 1992, thành lập Công ty đại lý bảo hiểm BAVINA(UK).Ltd tại Vương quốc Anh. -Từ 1993, Bảo Việt chú trọng cải tiến công tác đầu tư tài chính. Một loạt các biện pháp mang tính chiều sâu được thực hiện nhằm đảm bảo lựa chọn được các dự án đầu tư thích hợp, an toàn cho nguồn vốn và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bảo Việt đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng từ lĩnh vực đầu tư tài chính. -Năm 1996, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ra quyết định thành lập lại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. Bảo Việt được nhà nước xếp loại “Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt” và trở thành 1 trong 25 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất Việt Nam. -Năm 1997,trung tâm đào tạo Bảo việt được thành lập , đánh dấu một bước chuyển biển mới trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ , đại lý của Bảo Việt cũng như các đơn vị trong nghành Bảo Hiểm Việt Nam. -Năm 1999,thành lập công ty chứng khoán Bảo Việt-công ty chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam .Bảo Việt tiếp tục đi đầu trong một lĩnh vực kinh doanh mới -Năm 2000,Bảo Việt thành lập thêm 27 Công ty Bảo hiểm nhân thọ đưa số đơn vị thnàh viên của Bảo Việt lên 92 đơn vị , đồng thời thực hiện tổ chức hoạt động hai hệ thống kinh doanh bảo hiểm riêng biệt . -Đầu năm 2001,tiếp tục tách lập nốt 27 Công ty bảo hiểm nhân thọ và 5 chi nhánh bảo hiểm nhân thọ còn lại ở các tỉnh khác,nâng tổng số các đơn vị thành viên lên 124 đơn vị . Qúa trình phát triển và lớn mạnh của bảo việt đã khẳng định vai trò và vị thế của Bảo Việt ở Việt Nam .Bảo việt dã thức sự góp phần vào sự phát triển của thị trường Bảo hiểm và thị trường tài chính Việt Nam. Cho đến nay Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam có số lượng nhân viên lớn 4875(người), trong đó số đại lý phi nhân thọ là 9300 và đại lý nhân thọ 18500, số đơn vị thành viên 124, và chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm nhân thọ, Đầu tư tài chính. Mục lục PHẦN I.Sơ lược quá trình phát triển Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. I.Sơ lược về Tổng Công ty. II.Công ty Bảo Việt Hà nội. PHẦN II. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ. I.Các nghiệp vụ chủ yếu của Công ty. II. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ. PHẦN III. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn(1999-2003) I.Kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong giai đoạn(1999-2003). 1.Kết quả kinh doanh. 2.Hoạt động đầu tư tài chính. 3.Công tác tổ chức và đào tạo. 4.Hoạt động xã hội. II.Kết quả hoạt động kinh doanh tại Bảo Việt Hà nội giai đoạn(1999-2003). 1.Tình hình hoạt động kinh doanh. 2.Kết quả hoạt động kinh doanh theo khu vực. 3.Về bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ. 4.Phát triển hệ thống trụ sở, trang thiết bị. 5. Áp dụng công nghệ thông tin. PHẤN IV.Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty Bảo Việt Hà nội năm 2005, tầm xa 2010. I.Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm. 1.Mục tiêu cụ thể. 2.Các nhiệm vụ trọng tâm. II.Các giải pháp thực hiện. 1.Giải pháp về tổ chức và quản lý khai thác. 2.Các giải pháp về triển khai nghiệp vụ.
Đăng nhập tài khoản