Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Bài tập sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Người gửi: namdp06
246 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
(Chương trình chuẩn) A - Mục tiu: 1. Về kiến thức: - Củng cố định nghĩa hm số đồng biến, nghịch biến trn khoảng, nửa khoảng, đoạn. - Củng cố điều kiện đủ để hm số đồng biến, nghịch biến trn khoảng, nửa khoảng, đoạn. 2. Về kỹ năng: - Có kỹ năng thành thạo giải toán về xét tính đơn điệu của hàm số bằng đạo hàm. - Áp dụng được đạo hàm để giải các bài toán đơn giản. 3. Về tư duy và thái độ: B - Chuẩn bị của thầy v trị: Gio vin: Gio n, bảng phụ Học sinh: Sách giáo khoa và bài tập đ được chuẩn bị ở nhà. C- Phương pháp:
Đăng nhập tài khoản