Video

29 o C
Ít mây, trời nắng
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23145 23265
EUR 25605.29 26453.66
GBP 29508.38 29980.9
HKD 2916.67 2981.21
JPY 210.48 219.8
CHF 23139.07 23698.45
AUD 15621.16 15982.69
CAD 17363.75 17819.4
SGD 16797.16 17100.31
THB 750.75 782.07
Giá vàng
Hồ Chí Minh 41.470 41.750
Hà Nội 41.470 41.770
Đà Nẵng 41.470 41.770
Nha Trang 41.460 41.770
Cà Mau 41.470 41.770
Buôn Ma Thuột 39.260 39.520
Bình Phước 41.440 41.780
Huế 41.450 41.770
Biên Hòa 41.470 41.750
Miền Tây 41.470 41.750
Quãng Ngãi 41.470 41.750
Đà Lạt 41.490 41.800
Long Xuyên 41.470 41.750

Ảnh đẹp

Chuyện lạ